Bài đăng nổi bật

truyện ngắn - VÒNG XOÁY - Thanh Phấn Cà Mau

Tiếng chó sủa dồn dập, vang vọng từ một xóm quê nghèo hẻo lánh. Ở đó không có đường xá, xe cộ mà bao quanh chỉ toàn là ao hồ, sông, kênh ch...

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

bài hát '' chắc tôi còn yêu''Rồi, chuyện tình mình rồi cũng chia xa, áng mây buồn giờ đã đi qua. người tìm về bên tình yêu mới. lòng còn nghẹn ngào khi biết em đi, giờ thì bồi hồi héo hắc trên mi, giọt lệ buồn tuôn rơi men đắng. cho tình yêu dâng trào thương nhớ.
cha cha cha đa đà đa dá đa
cha cha cha đa đà đa đá đà
Em ra đi tôi còn lưu luyến chị, khi trong tim em không còn chi nữa tôi, thôi em ra đi cho tình ta cách xa, cho em lãng quên cuộc tình.
la la la la là la lá la
la la lạ la là la lá là
Tim tôi hôm nay sao còn bao đắng cay, em luôn cho tôi bao lời ngang trái thói. sao hôm nay tôi lại luôn nhớ em. chắc tôi còn yêu, chắc tôi còn yêu.sa là là là là lạ, sa là là là là lạ, sa là là là là lạ, sa là là là là lạ, sì sì sì ..., chắc tôi còn yếu sì sì sì ..., chắc tôi còn yêu.


Then, their love story and well apart, clouds passing through sad now. seekers about the new love. also pleased to hear that you were choked up, then pay back time on each withered dark, sad tears stream down bitter yeast. love arise for memory business.
Father father father has had skin Momentum
Father father father had ice momentum momentum
I go I hold fond sister, when in my heart I do not read anymore, only love me for me to go away, for they love to forget.
a la la la la la la leaves
la la la la la is a leaf
Now my heart today so how bitter, how they always give me words left horizontal patterns. so today I always miss you. sure I still love, is as sure as I yeu.sa strange, is that marijuana is strange, is that marijuana is strange, is that marijuana is a strange, ... sì sì sì, sì make me weak sì sì ..., make me love.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét